• kungnp
  • 26 มิ.ย. 2561
  • 703

พิจิตรเกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราเผยเรื่องเศร้าใช้เวลา13ปีปลูก5ไร่มีรายได้ไม่ถึงหมื่นตัดสินใจโค่นต้นยางทิ้งฝืนทำต่อไปอดตายแน่

25 มิ.ย. 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน โดยได้ไปพบกับ นาย ยลวัตร และนางประไพร นามโฮง สองสามีภรรยา ซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่บ้านเลขที่ 409 หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ 5 ไร่ ปลูกมาเป็นระยะเวลา 13 ปี โดยเกษตรกรรายนี้เล่าว่าช่วงก่อนหน้านั้นเห็นราคายางพารามีราคาสูงประกอบกับในช่วงนั้นมีการส่งเสริมให้ปลูกยางพารา 1 ล้านไร่ ใครเข้าโครงการก็จะได้รับการสนับสนุนและได้รับต้นกล้ายางฟรี!! ซึ่งตนเองและเพื่อนบ้านอีกหลายคนมองเห็นว่าจะมีอนาคตแจ่มใสจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเมื่อปลูกพางพาราได้ประมาณ 7 ปี ก็ลงมือกรีดยาง ปรากฏว่าราคายางพาราไม่เป็นเหมือนดั่งฝัน รายรับไม่พอรายจ่าย ไม่พอค่าคนงานกรีดยางด้วยซ้ำ ยืนยันว่าปลูกยาง 5 ไร่ ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา มีรายรับหรือมีรายได้จากสวนยางพาราแปลงนี้ไม่ถึง 1 หมื่นบาท หรือจะพูดได้ว่าขาดทุนย่อยยับก็คงไม่ผิดแปลกอะไร? ดังนั้นในปีนี้รัฐบาลมีโครงการว่า ต้องการลดพื้นที่การปลูกยางพาราใครที่เข้าโครงการโค่นต้นยางพาราทิ้งจะได้รับเงินสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพไร่ละ 1 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ในส่วนของนายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ปลูกยางพารา ทั้งหมด 4,579 ไร่ เป็นเกษตรกร 208 ราย แต่มีขึ้นทะเบียนกับทางราชการแค่เพียง 1,801 ไร่ เป็นเกษตรกร 132 ราย อีกทั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนด้วยการจะโค่นต้นยางทิ้งแล้วปลูกพืชอย่างอื่นจำนวน 14 ราย จำนวน 119 ไร่ ซึ่งถ้าเกษตรกรเข้าร่วมโครงการก็จะได้รับเงินทุนอุดหนุน ไร่ละ 10,000 บาท แต่ไม่เกินรายละ 10 ไร่ โดย ต้นยางต้องมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 25 ปี มีจำนวนต้นยางเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 25 ต้นต่อไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโค่นต้นยางจะได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 1 หมื่นบาท แต่แบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวดดังนี้ คือ งวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท หลังจากเกษตรกรโค่นต้นยางและจัดทำแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรรายคนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ การโค่นต้นยางมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโค่นเป็นผืน หรือโค่นบางส่วน เช่น โค่นแถวเว้นแถวแล้วปลูกพืชชนิดอื่นในแถวยางที่โค่นร่วมกับต้นยางที่เหลือ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในการเข้าร่วมโครงการนี้ จ่ายงวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท เมื่อเกษตรกรเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาอาชีพและดำเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพแล้วเสร็จ แล้วลงมือปลูกพืชทดแทน เช่นการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น และการทำการประมงปศุสัตว์เป็นต้น

ข่าวทั่วไป

  • kungnp
  • 19 ก.ย. 2562
  • 62

พาไปดูเบื้องหลังข้าวเม่าพอกเงินล้านวัดหาดมูลกระบือของอร่อยคู่กับงานแข่งเรือพิจิตร

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีที่อยู่ควบคู่กับวิถีชีวิตและสังคมไทยในช่วงฤดูน้ำหลากคงเป็นภาพที่คุ้นตาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวรวมถึงของกินอร่อยที่มาคู่กับงานแข่งเรือในแถบภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน นั่

อ่านต่อ...
พิจิตรมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำถุงยังชีพแจกปลอบขวัญซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วม (15 ก.ย. 2562) รองผบ.ทบ. ลงพื้นที่ดูผลงาน กอ.รมน.ปลุกแม่น้ำพิจิตรคืนชีพ ทำหน้าที่แก้มลิงหน่วงน้ำ แก้ท่วมช่วยแล้ง (15 ก.ย. 2562) พิจิตรประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภาวะฝนแล้งส่วนชาวนาเร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลช่วยเหลือนาข้าวหวังได้เก็บเกี่ยว (20 ส.ค. 2562) พิจิตรคนจนครึ่งหมื่นแห่รับข้าวสารของแจกกันเนืองแน่นงานเทกระจาด (9 ส.ค. 2562) แบบนี้ต้องปรบมือให้ ! พิจิตร3สส.พลังประชารัฐผลักดันงบ300ล้านลงท้องถิ่นสร้างถนนพาราเคพซีล (3 ส.ค. 2562) เจาะปมร้อน!ขุมทรัพย์100ล้านหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเตรียมจดมูลนิธิฯห้ามแตะต้องเงินต้นใช้ได้เพียงเงินดอกผลเท่านั้น (28 ก.ค. 2562) ผู้ว่าฯพิจิตรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่กรมชลประทานผันน้ำช่วยนาข้าวของกลุ่มผู้ใช้น้ำจากแม่น้ำปิง (25 ก.ค. 2562) ผู้ว่าฯพิจิตรชี้แจงฝนทิ้งช่วงน้ำเหนือเขื่อนจ่อจุดวิกฤตประกาศพร้อมทำทุกวิถีทางช่วยเกษตรกร (24 ก.ค. 2562) พิจิตรชาวนาสุดปลื้มกรมชลประทานผันน้ำจากแม่น้ำปิงส่งมาช่วยนาข้าวนับหมื่นไร่รอดพ้นวิกฤต (24 ก.ค. 2562) พิจิตรภัยแล้งคุกคามหนักชาวนาเกือบ200คนยกพวกขอน้ำจากแม่น้ำปิงให้ส่งมาช่วยนาข้าวเกือบหมื่นไร่ (21 ก.ค. 2562)