• kungnp
  • 15 ม.ค. 2562
  • 971

น่ายกย่องครูจิตอาสาเรียนตามความฝันฉันอยากเป็นครูสอนหนังสือเด็กในชนบทเชื่อไหมได้เงินเดือน4,500เต็มใจทำเพราะสุขใจ

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ของทุกปี มีขึ้นเพื่อให้รำลึกถึงความสำคัญของคุณครูผู้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาที่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจชีวิตครูในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและในชนบท รวมถึงครูจิตอาสา ที่สมัครใจมาช่วยสอนหนังสือถึงแม้นว่าได้ค่าตอบแทนเพียงน้อยนิดแต่เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นอนาคตของชาติ “ครูฟ้า” สาวน้อยวัย 23 ปี บัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก เดินหน้าทำตามความฝัน ฉันอยากเป็นครูสมัครใจเป็นครูจิตอาสามาเกือบ 2 ปี แม้ได้ค่าตอบแทนเพียงน้อยนิดแต่เมื่อเทียบกับความสุขใจที่ได้รับกลับมีค่ามหาศาล ขอโอกาสสักวันหนึ่งคงได้เป็นครูอย่างสมภาคภูมิ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติที่จะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี วันนี้จึงอยากยกย่องและเชิดชูบุคคลที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง คือ นางสาวปนัฏฐา เชี่ยวชาญ “ครูฟ้า” อายุ 23 ปี จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก “ครูฟ้า” เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนชีวิตวัยเด็กความฝันคืออยากเป็นครู ทั้งที่พ่อ-แม่ ไม่ค่อยจะเห็นด้วย แต่เธอก็ต่อรองกับพ่อแม่ว่า ถ้าเธอสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยได้ในคณะที่ใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นครูก็จะขอเรียน แต่ถ้าสอบไม่ติด พ่อแม่จะให้เรียนอะไรก็จะยอมทำตาม สุดท้ายความฝันเป็นจริงเธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในคณะที่ต้องการใช้เวลาเรียน 4 ปี จบการศึกษาตระเวนหางานอยู่พักหนึ่ง สุดท้ายพบเจอว่าที่โรงเรียนวัดหนองไผ่ ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างจากบ้านของ “ครูฟ้า”ที่อยู่ในเมืองพิจิตรระยะทางไป-กลับ 30 กิโลเมตร กำลังขาดแคลนครูนาฏศิลป์ แต่ทางราชการไม่มีงบว่าจ้าง “ครูฟ้า” จึงตัดสินใจไปสมัครเป็นจิตอาสาโดยไม่ขอรับค่าตอบแทน จึงได้เข้าไปเป็นครูตามที่ใฝ่ฝัน โดยเข้าไปสอนในวิชานาฏศิลป์สอนเด็กๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้น ป.6 ฝึกสอนให้เด็กรู้รักศิลปวัฒนธรรมการแสดง การร้อง เล่น เต้น รำ ที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ที่นับวันจะเริ่มสูญหาย เนื่องจากถูกวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาครอบงำ “ครูฟ้า”เข้ามาเป็นครูจิตอาสาที่โรงเรียนแห่งนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว เธอถ่ายทอดความรู้จนเด็กๆมีความสามารถในการแสดงโขนและการฟ้อนรำ ได้ในกิจกรรมต่างๆ พาเด็กๆออกตระเวนโชว์ความสามารถจนเป็นที่รักของเพื่อครูในโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครอง จึงพร้อมใจกันเรี่ยไรเงินเพื่อมอบให้เป็นค่าน้ำมันรถเพื่อให้“ครูฟ้า”มีกำลังใจ ซึ่งก็ได้เงินไม่มากนักที่มอบให้ได้เพียงเดือนละประมาณ 4,500 บาท ซึ่งช่วงปิดเทอมก็จะไม่มีรายได้จากส่วนนี้ แต่เธอก็บอกว่ารายรับดูน้อยนิดแต่ความสุขใจที่ได้รับมันมีค่ามากมายมหาศาลรวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใฝ่ฝันและตั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสสอบได้บรรจุเป็นครูสวมเครื่องแบบสีกากีให้พ่อแม่ได้ชื่นใจ “ครูฟ้า”บอกต่ออีกว่า อยากเชิญชวนเพื่อนบัณฑิตทั้งหลายที่เรียนจบแล้วยังหางานทำไม่ได้หรืออยู่กับบ้านเฉยๆ ให้มาร่วมเป็นครูจิตอาสา เช่นเดียวกับเธอ ในส่วนของ เด็กหญิงพรรณิษา พารีตา อายุ 11 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.5 ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ “ครูฟ้า” ที่ฝึกการแสดงโขนจนสามารถออกงานได้กล่าวว่า เด็กๆในโรงเรียนนี้รัก “ครูฟ้า” ทุกคน เนื่องจาก “ครูฟ้า” ใจดี และสอนให้เข้าใจ เข้าถึง การแสดงนาฏศิลป์ของไทย อยากให้“ครูฟ้า”เป็นครูอยู่ที่นี่นานๆ เช่นเดียวกับ นายประโยชน์ ฟักคง ผอ.ร.ร.วัดหนองไผ่ ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้มี 9 ชั้นเรียน คือ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-3 มีเด็ก 24 คน ชั้นประถมศึกษา ป. 1 – ป. 6 มีเด็กนักเรียน 81 คน รวม 105 คน มีครูและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 7 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหาคือ การขาดแคลนครู แต่โชคดีที่ได้“ครูฟ้า” มาเป็นครูจิตอาสา มาช่วยสอนตามวันเวลาราชการเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของโรงเรียน โดยไม่หวังค่าตอบแทน แต่ทางโรงเรียนและผู้ปกครองเห็นความตั้งใจ ความอดทน ความเสียสละ จึงร่วมกันหาเงินจ่ายเป็นค่าน้ำมันรถ ค่าเดินทาง ให้ได้แค่เพียง 4,500 บาท / เดือน เท่านั้น “ครูฟ้า” ทำทุกอย่างในโรงเรียนโดยไม่เกี่ยงงอนหนักเอาเบาสู้ สิ่งที่“ครูฟ้า”ได้รับจากโรงเรียนที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนก็คือ อาหารมื้อกลางวันที่ได้อาศัยกินข้าวในโครงการอาหารกลางวันของเด็กๆเท่านั้นเอง ดังนั้นในวันที่ 16 มกราคม ซึ่งจะเป็นวันครูแห่งชาติ ตนเองในฐานะผู้บริหารของโรงเรียน ขอมอบกำลังใจและเกียรติยศของคำว่า “ครู”ให้กับ “ครูฟ้า”ครูจิตอาสาที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่มีใจเสียสละมาเป็นครูจิตอาสาจากวันนั้นถึงวันนี้เกือบ 2 ปีแล้ว สำหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนวัดหนองไผ่ และ ให้กำลังใจ “ครูฟ้า” ครูจิตอาสา สามารถบริจาคเงินเพื่อให้เธอมีกำลังใจและมีค่าใช้จ่ายในการมาสอนหนังสือ สอนนาฏศิลป์ของไทยให้อนุรักษ์คงอยู่ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด จำกัดสาขาพิจิตร บัญชีเลขที่ 610-0-76902-6 ในนาม นายประโยชน์ ฟักคง , นางแก้วนภา อนุเคราะห์ , นางภัทรวดี เปลี่ยนสนิท หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผอ.ประโยชน์ ฟักคง โทร 080-1635651

อื่นๆ

  • kungnp
  • 26 ก.ย. 2562
  • 2248

วินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร มีข่าวดีมาบอก!มหาวิทยาลัยนเรศวรยืนยันมีงบนับร้อยล้านหนุนสร้างศูนย์วิจัยฯที่ทับคล้อ

ประชุมได้ข้อยุติแล้วว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรมีโครงการและบุคลากรพร้อมเงินงบประมาณนับร้อยล้านบาทหนุนช่วยสร้างศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหนุมเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว BCG ที่มีง

อ่านต่อ...
ผู้ว่าฯพิจิตร-นายกเหล่ากาชาดทำหลากหลายกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (10 ส.ค. 2562) พิจิตรจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกษตรกรร่วมงานจำนวนมาก (3 ส.ค. 2562) พิจิตรครูวอนเมตตาช่วยเด็กกตัญญูชีวิตลำบากสุดรำเค็ญกำพร้าแม่ต้องดูแลพ่อตาบอด (1 ส.ค. 2562) กอ.รมน.พิจิตร ติดอาวุธทางปัญญาให้เด็กและเยาวชนช่วยร่วมแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม (25 ก.ค. 2562) “น้องลูกปัด”เด็กกตัญญูดูแลตา-ยาย มีความเกรงใจรู้จักพอขอปิดบัญชีรับบริจาคบอกได้แค่นี้ก็พอใจแล้ว (21 ก.ค. 2562) พิจิตรครูเยี่ยมบ้านน้ำตาซึมเห็นลูกศิษย์ชีวิตแสนเศร้าพ่อแม่แยกทางอยู่กับตายายพิการวอนสังคมเมตตา (19 ก.ค. 2562) ขนส่งพิจิตรร่วมกับตำรวจตั้งด่านตรวจเข้มรถควันดำเป้าหมายแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 (26 ก.พ. 2562) หลวงพ่อขอบิณฑบาตวอนเมตตาช่วยคนจน คนแก่ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง (18 ก.พ. 2562) แกนนำชาวนาบุกศาลากลางพิจิตรรวมตัวต้านพ.ร.บ.ข้าวหากไม่ยกเลิกพร้อมรวมตัวทั่วประเทศ (18 ก.พ. 2562) เติมรักวันวาน ย่านเก่าวังกรด พ่อเมืองชาละวันจัดงานมงคลสมรสให้คู่บ่าวสาวบรรยากาศสุดฟินแบบย้อนยุค (18 ก.พ. 2562)