ลิงค์โฆษณา
ลิงค์โฆษณา
ลิงค์โฆษณา
 • kungnp
 • 14 ส.ค. 2561
 • 2

พิจิตรชาวบ้านรวมกลุ่มลดพื้นที่การทำนาหันปลูกพืชผักนานาชนิดมีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันถึงแม้ช่วงนี้ราคาผลผลิตตกต่ำก็เป็นไปตามฤดูกาล

นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เปิดเผยถึงนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้ มีความเป็นอยู่แบบพอกินพอใช้ ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง ดังนั้นการทำการเกษตรให้มีความสุขกับอาชีพที่ทำอยู่จึงนับได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะที่ ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร ซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มีคลองข้าวตอก

อ่านต่อ...
 • kungnp
 • 14 ส.ค. 2561
 • 5

สสส.จัดงบหนุนปลุกพลังชาวบ้านเสริมสร้างสุขภาพแก้8ปัญหาเมืองชาละวันชี้เรื่องขยะและผู้สูงอายุกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม

13 ส.ค. 61 นายเผด็จการ กันแจ่ม ทีมสนับสนุนวิชาการหน่วยจัดการระดับจังหวัดในโครงการส่งเสริมให้ชุมชนขับเคลื่อนขนาดเล็กและโครงการทั่วไปที่ได้รับการสนับส

อ่านต่อ...
 • kungnp
 • 14 ส.ค. 2561
 • 2

มูลนิธิพิจิตรฯร่วมกับพ่อค้าคหบดีเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

10 ส.ค. 61 นาย วินัย ภัทรประสิทธิ์ ประธานมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนบึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจ

อ่านต่อ...
 • kungnp
 • 14 ส.ค. 2561
 • 2

พิจิตรชาวบ้านรวมกลุ่มลดพื้นที่การทำนาหันปลูกพืชผักนานาชนิดมีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันถึงแม้ช่วงนี้ราคาผลผลิตตกต่ำก็เป็นไปตามฤดูกาล

นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เปิดเผยถึงนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย

อ่านต่อ...