ลิงค์โฆษณา
ลิงค์โฆษณา
ลิงค์โฆษณา
  • kungnp
  • 13 ก.ค. 2562
  • 33

ผู้ว่าฯพิจิตรจับเข่าคุย สส.พปชร. เมืองชาละวันทั้ง 3 เขต ตั้งวงถกหาแนวทางแก้ปัญหาปากท้องชาวบ้าน

วันที่ 13 ก.ค. 2562 ความคืบหน้าแนวทางในการแก้ปัญหาความเป็นอยู่และปากท้องของราษฎรชาวจังหวัดพิจิตร ล่าสุดเมื่อวันวานที่ผ่านมา ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร ได้เรียนเชิญ นายพรชัย อินทร์สุข สส.พิจิตร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ , นายภูดิท อินสุวรรณ์ สส.พิจิตร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ , นาย สุรชาติ ศรีบุศกร “ สส.ไก่” สส.พิจิตร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาจาก สส.พิจิตร ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่ร่วมกันทำงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดพิจิตร โดยหลังจากการพบปะพูดคุยแล้ว นายพรชัย สส.พิจิตร เขต 1 เปิดเผยว่า ตนเองได้เข้าพูดคุยและสอบถามถึงแนวทางแก้ปัญหากองดินที่อยู่รอบบึงสีไฟ ที่เป็นปัญหาทำลายภาพลักษณ์ความงดงามของบึงสีไฟ ว่า ทางจังหวัดมีแนวทางอย่างไรเพื่อที่ตนเองในฐานะ สส.พิจิตร และอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร จะได้ประสานงานกับผู้มีอำนาจหน้าที่และมีงบประมาณ เพื่อจะได้มาช่วยแก้ปัญหาอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ ก็ได้เสนอแนวทางการพัฒนาแม่น้ำพิจิตรที่จะต้องทำประตูน้ำและหาทางรับน้ำจากคลอง ซี 1 และแม่น้ำน่านเข้าสู่แม่น้ำพิจิตร เพื่อกระจายน้ำไปยังคลองข้าวตอก รวมถึงสอบถามความชัดเจนในกรณีที่มีชาวบ้านปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำพิจิตร ซึ่งกรมเจ้าท่ามีหนังสือแจ้งเตือน อีกทั้งการที่ อบต.คลองคะเชนทร์ ดำเนินการขอเก็บภาษีในการรุกล้ำแม่น้ำพิจิตร แต่ขอปรับย้อนหลังถึง 2 ปี ทำให้ชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนต้องเดือดร้อนและที่ข้องใจก็คือ มี อบต.คลองคะเชนทร์แห่งเดียวที่ใช้มาตรการทางกฎหมายรังแกชาวบ้าน ส่วนที่อื่นๆไม่เห็นทำเช่นนี้ รวมถึงสอบถามความคืบหน้ากรณีที่ประธานสภา อบต.ท่าหลวง และชาวบ้านที่มาร้องทุกข์กับ สส. จากกรณี ป.ป.ช. ชี้มูล ผู้นำท้องถิ่นกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมทุจริตให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ปลดออกลงโทษทางวินัยและอาญา ซึ่งเรื่องดังกล่าว ผู้ว่าฯพิจิตร กล่าวว่า กำลังเร่งดำเนินการแล้ว  ในส่วนของ นายภูดิท สส.พิจิตร เขต 2 ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การเข้าพบผู้ว่าฯพิจิตร ครั้งนี้ มารายงานความคืบหน้าที่ตนเองได้ไปติดตามงบประมาณในการสร้างถนน 4 เลน เส้นทางตะพานหิน – เขาทราย , พิจิตร – สากเหล็ก ว่าทั้ง 2 โครงการรับอนุมัติเข้าแผนแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเป็นรูปธรรมในเร็วๆวันนี้ รวมถึงถนน 4 เลน เส้นทาง สากเหล็ก – เขาทราย – หนองบัว ด้วยเช่นกัน ในส่วนของปัญหาเรื่องปากท้องของชาวบ้านก็ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ช่วยติดตามแก้ปัญหาจากการที่กรมโยธาและผังเมืองรวมถึงกรมป่าไม้ขีดเส้นแดน ว่า หลายตำบลในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก รวมถึงบางส่วนของอำเภอวังทรายพูน เป็นเขตป่าไม้แล้วจะมีการแจ้งเพิกถอนโฉนดที่ดิน ทำให้เกษตรกรไม่สามารถใช้สินเชื่อกับธนาคารได้ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ จึงฝากผู้ว่าฯพิจิตร หาคำตอบและหาแนวทางแก้ไขด้วย ซึ่งถ้าหากต้องให้ตนประสานกับคณะรับมนตรี หรือ อธิบดีของกรมโยธาธิการ หรือ กรมป่าไม้ สส.ภูดิท ก็กล่าวว่ายินดีที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในส่วนของเรื่องปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรตอนนี้มองเห็นบ่อเหมืองแร่ยิปซั่มที่เป็นเหมืองร้าง และกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำจำนวนมหาศาล แต่ขาดงบประมาณในการจัดหาเครื่องสูบน้ำและค่าไฟฟ้า โดยขณะนี้ สส.ภูดิท กล่าวว่า กำลังประสานขอเครื่องสูบน้ำและแผงโซล่าเซล จากกระทรวงพลังงาน ถ้าได้ก็จะสามารถจ่ายน้ำไปยังอำเภอดงเจริญ อำเภอทับคล้อ อำเภอบางมูลนาก ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรดังกล่าวได้อีกด้วย เช่นเดียวกับ นายสุรชาติ “สส.ไก่” สส.พปชร.พิจิตร เขต 3 กล่าวว่า เข้าพบผู้ว่าฯพิจิตร ในวันนี้ ได้นำความทุกข์ของชาวบ้านหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขในเรื่อง ที่ดินหนองกุรัง อำเภอโพทะเล ซึ่งมีที่ดินประมาณ 2 พันไร่ ชาวบ้านเกือบ 300 ครอบครัว ได้ใช้ ที่ดินผืนนี้ทำกินมายาวนานหลายสิบปี แต่พอถึงวันนี้ถูกประกาศให้เป็นป่าดงกุรัง เพื่อการจัดรูปที่ดิน ทำให้ดเกิดข้อพิพาท ระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐ จึงนำปัญหาเพื่อขอให้ผู้ว่าฯพิจิตร ประสานงานหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมถึงปัญหาของบึงสรรพงาย และ ปัญหาชาวบ้านเขตอำเภอบึงนารางและเขตอำเภอสามง่าม ที่อยู่ติดกับเขตจังหวัดกำแพงเพชรที่ต้องขอรับน้ำจากโครงการชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร ได้เสนอขอให้ผู้ว่าฯพิจิตร หาแนวทางประสานงานตามระบบราชการให้ด้วย สำหรับการหารือดังกล่าว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ว่าฯพิจิตร ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาที่ผู้แทนราษฎร หรือ สส. เสนอมา ทั้งนี้เพื่อจะได้สร้างความผาสุกให้กับชาวจังหวัดพิจิตร ดังกล่าวต่อไปอีกด้วย

ข่าวทั่วไป

  • kungnp
  • 13 ก.ค. 2562
  • 33

ผู้ว่าฯพิจิตรจับเข่าคุย สส.พปชร. เมืองชาละวันทั้ง 3 เขต ตั้งวงถกหาแนวทางแก้ปัญหาปากท้องชาวบ้าน

วันที่ 13 ก.ค. 2562 ความคืบหน้าแนวทางในการแก้ปัญหาความเป็นอยู่และปากท้องของราษฎรชาวจังหวัดพิจิตร ล่าสุดเมื่อวันวานที่ผ่านมา ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจ

อ่านต่อ...
พิจิตรสถานการณ์ภัยแล้งลุ่มแม่น้ำยมส่อเค้าวิกฤตแล้วทหารนำชาวบ้านช่วยกันแบกกระสอบทรายวางขวางกั้นทดน้ำ (7 มี.ค. 2562) สมหวังดั่งรอคอยมหาวิทยาลัยแห่งแรกของพิจิตรเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเป็นทางการแล้ว (6 มี.ค. 2562) รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาจัดเสวนาเกษตรกรชี้ภัยแล้งภัยร้อนคาดทะลุ40องศาเซลเซียส (6 มี.ค. 2562) ผู้ตรวจกระทรวงพลังงานชี้นักลงทุนทุ่มเงิน2,500ล้านสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแปรรูปRDFในนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร (27 ก.พ. 2562) แม่น้ำพิจิตรมองเห็นอนาคตแล้วกองทัพบก-มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติลงพื้นที่เร่งช่วยฟื้นฟู (29 ม.ค. 2562) ทษช.เปิดตัว3ว่าที่ผู้สมัครสส.เมืองชาละวันเปิดเวทีปราศรัยมวลชนนับหมื่นแห่เชียร์เนืองแน่น “ประดิษฐ์คุยฟุ้งยึด3 เขต ” (16 ธ.ค. 2561) พิจิตรประชาชนกว่า6พันคนร่วมขี่จักรยาน “Bikeอุ่นไอรัก” (10 ธ.ค. 2561) พิจิตรกองทัพบกร่วมกับมูลนิธิอุทุกพัฒน์ฯส่งทหารช่างขุดลอกแม่น้ำพิจิตรและคลองข้าวตอกเป้าหมายแก้ภัยแล้ง-น้ำท่วมหน่วงน้ำช่วยเมืองกรุงหนีน้ำท่วม (10 ธ.ค. 2561) ผู้ว่าฯพิจิตรเร่งช่วยสังคมผู้สูงอายุเริ่มวิกฤตนับวันจะมากขึ้นล่าสุดมีมากถึง104,862คนติดลำดับที่10ของประเทศ (7 ธ.ค. 2561) ตำรวจทางหลวงเปิดใจช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ใจจริงไม่อยากจับแต่ขอให้ขับรถช้าๆลงหน่อย (5 ธ.ค. 2561)