ชี้ช่องรวยกมธ.แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรจัดติวเข้มชาวนาพิจิตรลดต้นทุนเพิ่มรายได้

เกษตรกรเมืองชาละวันรวมตัวเข้าโครงการยกระดับเพิ่มความรู้จัดโดย กมธ.แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมชี้ช่องทำแล้วรวยด้วยวิธีลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และพัฒนาปลูกพืชแบบผสมผสาน รู้เท่าทันการตลาดเข้าถึงเทคโนโลยี ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐ วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 2563 ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเนินมะกอก อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร นางสาวปุณณรีย์ ปิยาศิษฏ์สกุล เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการและคณะ ได้จัดโครงการสัมนาของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมขึ้น โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมี นายสุรชาติ ศรีบุศกร “ ส.ส.ไก่” สส.พปชร.พิจิตร เขต 3 และกลุ่มแกนนำเกษตรกรกว่า 300 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการจัดอบรมในครั้งนี้ ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการทำการเกษตรหรือการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้รวมถึงการให้ความรู้การพัฒนาปลูกพืชแบบผสมผสานรวมถึงการเลี้ยงสัตว์และการทำอาชีพอื่นๆ ควบคู่กับการทำนา ซึ่งปัจจุบันนี้ชาวนาพิจิตรกำลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ อีกทั้งปัญหาภัยแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติ โดยการอบรมเรียนรู้ครั้งนี้มุ่งเน้นให้เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมภายในศูนย์ชัยพัฒนาฯ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เกษตรกรแบ่งเป็น 6 กลุ่ม เดินเรียนในฐานเรียนรู้ การปลูกผัก การปลูกไม้ผล การทำนา การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลานิล-ปลากัด-ปลาสวยงาม-การเลี้ยงกบ-การเลี้ยงโคนม-การเรียนรู้เรื่องดินและปุ๋ยรวมถึงพืชสมุนไพร เพื่อให้ความรู้เหล่านี้จะได้เป็นทางเลือกกับเกษตรกรที่นอกเหนือจากการทำนา

ดร.บรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล อดีตประธานชมรมโรงสีข้าวพิจิตร ปัจจุบันผู้ประกอบการพลังงาน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงราคาผลผลิตหรือราคาข้าวของประเทศไทยในอนาคตมองว่าแนวโน้มจะให้ราคาข้าวสูงกว่าที่เป็นอยู่นี้คงเป็นไปได้ยาก ด้วยภาวะปัจจัยหลายประการ แต่ทางเลือกทางรอดของเกษตรกร คือ เกษตรกรต้องอยู่ร่วมกับสังคมพลังงาน รวมถึงต้องหาวิธีลดต้นทุน จะปลูกอะไรต้องคำนึงถึงตลาดเป็นอันดับแรก และต้องติดตามฟังนโยบายของรัฐบาลว่าสนับสนุนในเรื่องใดและอุดหนุนตามมาตรการใดบ้าง นอกจากนี้ ดร.บรรจง “เฮียเซียะ” ซึ่งเป็นนักธุรกิจส่งออกข้าว เล่าเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนี้ตนเองผันตัวมาทำธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนเกษตรกรได้ นั่นคือ เปิดธุรกิจรับซื้อใบอ้อย-ฟางในนาข้าว ซึ่งต่อไปเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ใบอ้อยหรือฟางในนาข้าวรวมถึงเปลือกข้าวโพด ซังข้าวโพด ต้องเลิกเผา เพราะนั่นคือรายได้ส่วนหนึ่งที่ขายได้ ปัจจุบันเมื่อชาวนาเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมีผู้ทำธุรกิจไปขอซื้อฟางข้าว-ใบอ้อย-ทุกส่วนของต้นข้าวโพด แล้วดำเนินการอัดเป็นก้อนมาขายโรงงานไฟฟ้าที่รับซื้อ กก.ละ 0.70-1.00 บาท ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดมลภาวะ PM 2.5 และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

การเมือง

  • nppct
  • 4 ส.ค. 2563
  • 43

กมธ.คมนาคมจัดสัมนาแจงภายใน7ปีมีงบประมาณ4,980ล้านลงพื้นที่พัฒนาเมืองชาละวัน

กมธ.คมนาคม เลือกพิจิตรพื้นที่ปลอดโควิด19 จัดเวทีประชุมสัมนาแนวทางโครงข่ายการคมนาคมของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเปิดเผยภายในปี 63-70 รัฐบาลทุ่มงบ 4,890 ล้าน พัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่เมืองพิจิตร 10 สายทาง 4 ส

อ่านต่อ...
กมธ.คมนาคม-การศึกษาเลือกพิจิตรพื้นที่ปลอดโควิดจัดอบรมเพิ่มความรู้กระตุ้นเศรษฐกิจ (2 ส.ค. 2563) กมธ.บริหารจัดการลุ่มน้ำลงพื้นที่หาแนวทางหนุนสร้างประตูน้ำในแม่น้ำน่านพิจิตร (19 ก.ค. 2563) ชี้ช่องรวยกมธ.แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรจัดติวเข้มชาวนาพิจิตรลดต้นทุนเพิ่มรายได้ (18 ก.ค. 2563) วีระกร กมธ.น้ำเผยรัฐบาลรับข้อเสนอจีนลงทุนทำระบบสูบน้ำจากแม่น้ำสาละวินแลกกับการขายกระแสไฟฟ้า (30 มิ.ย. 2563) ดีใจกันทั่วหน้าพิจิตรได้งบ1,430ล้านก่อสร้างถนนสี่เลนทางหลวง11เขาทราย-สากเหล็ก (25 มิ.ย. 2563) สุดปลื้ม!ภูดิท สส.พปชร.จับมือแขวงทางหลวงชนบทพิจิตรประชาคมชาวบ้านได้งบ29ล้านสร้างถนนบ้านบุ่ง-ป่ามะคาบ (2 มิ.ย. 2563) สส.พปชร.3 จังหวัดออกโรงเจรจาสงบศึกชาวนาพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์บุกชลประทานจ่อเปิดศึกแย่งน้ำ (19 พ.ค. 2563) มอบน้ำใจให้กัน สุรชาติ สส.พปชร.ร่วมกับทีมเรารักท่าเสาแจกไข่ไก่กินอิ่มท้องสู้ภัยโควิด (27 เม.ย. 2563) สุรชาติ สส.พปชร.พิจิตรห่วงชาวบ้านอาสาพาลุย14หมู่บ้าน ต้านโควิด19 (8 เม.ย. 2563) สู้โควิด19! พิจิตร 3 สส.พปชร.มอบอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ ให้ รพ.สต.110แห่ง (31 มี.ค. 2563)