• kungnp
  • 26 ก.ย. 2562
  • 2813

วินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร มีข่าวดีมาบอก!มหาวิทยาลัยนเรศวรยืนยันมีงบนับร้อยล้านหนุนสร้างศูนย์วิจัยฯที่ทับคล้อ

ประชุมได้ข้อยุติแล้วว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรมีโครงการและบุคลากรพร้อมเงินงบประมาณนับร้อยล้านบาทหนุนช่วยสร้างศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหนุมเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว BCG ที่มีงบฯ 4 ก้อนใหญ่ จากรัฐบาลมากถึง 2596 ล้านบาท แต่มีเงื่อนไขจังหวัดพิจิตรและสภาวิทยาลัยชุมชน รวมถึงวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ ต้องเร่งทำแผนงานและการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ขีดเส้นตายนับถอยหลัง 60 วัน จากวันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 62 ต้องทำให้แล้วเสร็จเพื่อเข้าแผนงานกลุ่มยุทธศาสตร์ ซึ่งจะทำให้ได้งบประมาณในการดำเนินการปี 2564 วันที่ 26 ก.ย. 62 นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร , ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ , นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร , นายสถิตย์ มีลาภ ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอทับคล้อ , นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ , นายเดชา มีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ , นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผอ.วิทยาลัยชุมชนพิจิตร นายธนะสิทธิ์ ศรีคำภา ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนง.จังหวัดพิจิตร , ดร.ไพศาล นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร , นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผอ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน , นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหลายท่าน ได้จัดการประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมของวิทยาลัยชุมชนทับคล้อถึงเรื่อง ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร - จังหวัดพิจิตร - วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รวมถึงภาคประชาชนที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยนเรศวรมาจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหนุมเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีการประสานงานและพูดคุยกัน มาเป็นเวลายาวนานกว่า 5- 6 ปี แล้วก็ว่าได้ แต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปหรือดำเนินการเสียที ทั้งนี้ติดขัดด้วยงบประมาณและระเบียบของทางราชการในการขอใช้ที่ดินจำนวน 150 ไร่ ภายในวิทยาลัยชุมชนทับคล้อ ล่าสุดวันนี้คณะทำงานได้พูดคุยได้ข้อสรุปแล้วว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรมีงบประมาณนับร้อยล้านบาท พร้อมที่จะสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานบริการ งานวิจัย งานด้านการศึกษา งานด้านการฝึกอบรม รวมถึงต่อยอดให้วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยการจัดการศึกษาทับคล้อ เป็นสถาบันการศึกษาสูงขึ้นไปถึงขั่นระดับปริญญาตรี โท เอก อีกทั้งมองศักยภาพว่าอาจจะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุและอื่นๆอีกหลายโครงการ ซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะก่อให้เกิดการจ้างงาน จ้างคน มีสถานศึกษาเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพิจิตร แต่โครงการแรกที่จะทำคือการสร้าง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหนุมเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งต้องใช้พื้นที่ 150 ไร่ โดยสรุป คือประมาณ 60 วันนับจากวันนี้ จังหวัดพิจิตร – สภาวิทยาลัยชุมชน – วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะต้องดำเนินการเรื่องเอกสาร การอนุญาตให้ใช้ที่ดินต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อนำไปเข้าแผนกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงบประมาณที่จะอนุมัติงบฯ ให้ดำเนินการได้ภายในปี 2564 ดังนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าชาวอำเภอทับคล้อจะได้โครงการดังกล่าวตามที่ตั้งใจหวังไว้หรือไม่ ?

อื่นๆ

  • kungnp
  • 8 ม.ค. 2563
  • 96

พิจิตรวิกฤตภัยแล้งส่อเค้าหนักศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เร่งผลิตหญ้าแห้งอัดก้อนช่วยเหลือโคกระบือ

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ พิจิตรเมืองชาละวันส่อเค้าอ่วมแน่ แม่น้ำยมแห้งขอด แม่น้ำน่านปริมาณน้ำมีแค่ก้นตลิ่ง ห้วย หนอง คลอง บึง น้ำเหลือน้อยนิด นอกจากชาวนาจะเดือดร้อนแล้ว วิกฤตครั้งนี

อ่านต่อ...
ภัยแล้งจ่อคอหอย ผู้ว่าฯพิจิตรสั่งเร่งสำรวจช่วยเหลือราษฎรพบ1แห่งต้องแจกน้ำกินน้ำใช้ส่วนใครอยากทำนาปรังต้องพึ่งตนเอง (7 ม.ค. 2563) การกีฬาเมืองชาละวันมอบเสื้อสามารถโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักกีผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิจิตร (24 ธ.ค. 2562) นพ.บุญชัย ผู้ตรวจ สธ.บุกเมืองชาละวันอบรมการใช้สารกัญชาทางการแพทย์เน้นย้ำเป้าหมายต่อยอดแพทย์แผนไทย (23 ธ.ค. 2562) วินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร มีข่าวดีมาบอก!มหาวิทยาลัยนเรศวรยืนยันมีงบนับร้อยล้านหนุนสร้างศูนย์วิจัยฯที่ทับคล้อ (26 ก.ย. 2562) ผู้ว่าฯพิจิตร-นายกเหล่ากาชาดทำหลากหลายกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (10 ส.ค. 2562) พิจิตรจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกษตรกรร่วมงานจำนวนมาก (3 ส.ค. 2562) พิจิตรครูวอนเมตตาช่วยเด็กกตัญญูชีวิตลำบากสุดรำเค็ญกำพร้าแม่ต้องดูแลพ่อตาบอด (1 ส.ค. 2562) กอ.รมน.พิจิตร ติดอาวุธทางปัญญาให้เด็กและเยาวชนช่วยร่วมแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม (25 ก.ค. 2562) “น้องลูกปัด”เด็กกตัญญูดูแลตา-ยาย มีความเกรงใจรู้จักพอขอปิดบัญชีรับบริจาคบอกได้แค่นี้ก็พอใจแล้ว (21 ก.ค. 2562) พิจิตรครูเยี่ยมบ้านน้ำตาซึมเห็นลูกศิษย์ชีวิตแสนเศร้าพ่อแม่แยกทางอยู่กับตายายพิการวอนสังคมเมตตา (19 ก.ค. 2562)