กอ.รมน.พิจิตร เข้านมัสการเจ้าคณะจังหวัดแจงภารกิจการพัฒนาร่วมกับคณะสงฆ์

วันที่ 28 ต.ค. 2563 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร ได้เข้ากราบนมัสการ พระราชสิทธิเวธี, รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

ในการนี้รักษาการเจ้าอาวาส ได้นำไปดูพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร (มจร.) และแผนการพัฒนาพื้นที่แนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล” ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร ซึ่ง พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผยถึง 4 ภารกิจหลักที่จะดำเนินการพัฒนาจังหวัดพิจิตร โดยจะขอร่วมสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจที่ใช้เป็นหลักธรรมในการทำคุณงามความดี เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว เพื่อประเทศชาติ

โดยได้กล่าวถึง 4 ภารกิจ คือ 1. การบริหารจัดการน้ำ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. กอ.รมน.พิจิตร จะเดินหน้าสานต่อการพัฒนาแม่น้ำพิจิตรเพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำเพื่อทำการเกษตร ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3.ส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารชุมชน ( เกษตรทฤษฎีใหม่ ) รวมถึงส่งเสริมให้ชาวนา ชาวสวน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 4.กอ.รมน.พิจิตร จะสนับสนุนการพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม – ภัยแล้ง ในพื้นที่ ที่อยู่โดยรอบบึงสีไฟอีกด้วย

อื่นๆ

  • nppct
  • 24 ก.พ. 2564
  • 84

ป.ป.ท.เขต 6 คัดเลือกภาคประชาชนติดอาวุธทางปัญญาให้เป็นผู้ช่วยรณรงค์ปราบโกง

คนโกงต้องหมดไป คนใหม่ที่คิดจะโกง ต้องสูญพันธุ์ ป.ป.ท.เขต 6 ขับเคลื่อนดึงภาคประชาชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ตั้งกลุ่มรวมพลังจากชาวบ้านติดอาวุธทางปัญญาฝึกให้เป็นผู้ช่วย-เป็นเครือข่าย ป.ป.ท.เขต 6 เป็

อ่านต่อ...
ผู้ว่าฯพิจิตรใช้หลักบริหาร“เราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน”ลงพื้นที่และให้บริการถึงบ้านทำให้ธนาคารไม่แออัด (23 ก.พ. 2564) พิจิตรชาวบ้านแฮปปี้ร้านค้าปลื้มเงิน“เราชนะ”ถึงมือผู้บริโภคสู่ร้านค้าส่งผลเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดSpring Money (22 ก.พ. 2564) กอ.รมน.พิจิตรหนุนโรงเรียนปลูกผักเลี้ยงปลาเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนได้กินอิ่มท้อง (16 ก.พ. 2564) พิจิตรฉายหนังกลางแปลงให้ผีดูความบันเทิงเแบบขนพองสยองเกล้า (12 ก.พ. 2564) ผู้ว่าฯพิจิตรจ่อเชือดกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านปล่อยให้มีบ่อนเล่นการพนันเหตุ7วันจับ2แห่ง (3 ก.พ. 2564) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัด20หลักสูตรด้วยระบบออนไลน์เพิ่มทักษะเสริมอาชีพสู้โควิด (30 ม.ค. 2564) นักรบชุดขาวจากเมืองพิจิตร8คนสมัครใจสู้ภัยโควิดสมุทรสาครรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ขออาสา (29 ม.ค. 2564) ผู้ว่าฯพิจิตรยืนยันหนุนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนามีข้าวปลูกพันธุ์ดีลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ (29 ม.ค. 2564) พาณิชย์พิจิตรช่วยขายกุ้งคัดเอามาแต่ตัวใหญ่ๆจากสุพรรณบุรีที่ได้รับผลกระทบโควิด (28 ม.ค. 2564) แม่ทัพภาคที่3สั่งกอ.รมน.พิจิตรลงพื้นที่ฟังทางแก้ปัญหาแม่น้ำยมแห้งขอดทางออกชาวนาเจาะบ่อน้ำบาดาล (25 ม.ค. 2564)