• kungnp
  • 28 ก.ค. 2562
  • 69

เจาะปมร้อน!ขุมทรัพย์100ล้านหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเตรียมจดมูลนิธิฯห้ามแตะต้องเงินต้นใช้ได้เพียงเงินดอกผลเท่านั้น

ผ่าประเด็นร้อนขุมทรัพย์100ล้านวัดหลวงพ่อเงินบางคลานต้นเหตุแห่งความวุ่นวาย กลายเป็นมหากาพย์ฟ้องร้องเป็นคดีรกศาล จนญาติโยมเอือมระอา บทสรุปวันนี้รักษาการเจ้าอาวาส กรรมการวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารฝ่ายสงฆ์ เห็นพ้องต้องกันว่า ให้จัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนำเงินก้อนใหญ่ฝากธนาคารห้ามแตะต้องเงินต้นใช้ได้เพียงเงินดอกผลจะได้เลิกแย่งชิงเงินบริจาคของวัดหลวงพ่อเงินบางคลานกันเสียที วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 2562 พระครูพิสุทธิวรากร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน เปิดเผยว่า เงินของวัดหลวงพ่อเงินบางคลานขณะนี้มีกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปเปิดบัญชีธนาคารและนำเงินเข้าสู่ระบบการบริหารแบบมูลนิธิฯเพื่อให้เงินต้นคงอยู่ แต่จะใช้เพียงดอกผลที่ได้เท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้สื่อข่าว ได้รายงานถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาความวุ่นวายและความแตกแยกที่เกิดขึ้นที่ วัดหิรัญญาราม “วังตะโก” หรือ วัดหลวงพ่อเงินบางคลาน ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่ความวุ่นวายล้วนเกิดจากกิเลสและความโลภของคนที่หวังจะเข้ามามช่วงชิงและบริหารเงินบริจาคที่มีญาติโยมศรัทธาทำบุญ บูชาวัตถุมงคล ของวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน อีกทั้งมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากมหาเถรสมาคมหรือพระผู้ใหญ่ระดับบริหารได้มีคำสั่งปลด พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม ให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ด้วยมูลเหตุหลายเรื่อง จากนั้นก็ได้แต่งตั้ง พระครูพิสุทธิวรากร ให้มาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน แต่เรื่องไม่ได้จบง่ายๆเช่นนั้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากฝ่ายอดีตเจ้าอาวาสและคนใกล้ชิดไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินและส่งมอบอำนาจหน้าที่ให้กับรักษาการเจ้าอาวาสจนกลายเป็นคดีความฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันหลายสิบคดี นอกจากนี้ยังมีบุคคลบางคนปลุกระดมจัดหามวลชนมาต่อต้าน ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อประมาณวันที่ 27 กันยายน 2561 ฝ่ายกฎหมายและตัวแทนของรักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญารามได้ใช้กระบวนการพิจารณาศาลยุติธรรมจังหวัดพิจิตรเข้าติดตามตรวจสอบทรัพย์สินและให้ส่งมอบบัญชีเงินฝาก เงินสด วัตถุมงคล เงินจากพันธบัตรรัฐบาลและอื่นๆ ซึ่งก็ปรากฏว่า ได้รวบรวมเงินของวัดหลวงพ่อเงินบางคลานที่ซุกอยู่ในบัญชีธนาคารต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61.8 ล้านบาทเศษ และต่อมาก็สืบค้นและรวบรวมเงินของหลวงพ่อเงินที่กระจัดกระจายให้มาอยู่ในบัญชีที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งขณะนี้รวบรวมเป็นเงินสดไว้ได้แล้วประมาณ 100 ล้านบาทเศษ ซึ่งเงินจำนวนมหาศาลนี้เอง คือต้นเหตุของผู้ออกมาเคลื่อนไหว ปากก็บอกว่า “เรารักหลวงพ่อเงิน” แต่สิ่งที่แอบแฝงน่าจะเป็นเพราะว่า “เรารักเงินสดของหลวงพ่อเงิน” กันเสียมากกว่า ต้นเหตุของปัญหาก็คือ เรื่องเงิน ดังนั้นเพื่อดับปัญหาก็ต้องดับที่ต้นเหตุ นั่นก็คือเรื่องเงิน ซึ่งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 พระครูพิสุทธิวรากร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม พร้อมด้วย ผู้นำฝ่ายปกครองของอำเภอโพทะเลที่ประกอบด้วย นายอำเภอ , กำนันตำบลบางคลาน , กรรมการฝ่ายคณะสงฆ์ , ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประชุมร่วมกันลงมติว่า จะจดแจ้งจัดตั้ง“มูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน” เพื่อที่จะนำเงินก้อนใหญ่นี้เก็บไว้ในธนาคาร และ ร่างข้อบังคับของมูลนิธิฯ ว่า การใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ ให้ใช้จ่ายเงินที่ได้จากดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิฯ เท่านั้น ซึ่งข้อดีของการนำเงินก้อนใหญ่ไปอยู่ในรูปแบบมูลนิธิฯ ก็คือ เงินจะอยู่ในความดูแลในรูปแบบคณะกรรมการที่เป็นบุคคลที่สรรหาแล้ว ( อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี ) ว่ามีความน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นบุคคลที่สังคมยอมรับเพื่อให้เป็นกรรมการพิจารณาทุกครั้ง ในการใช้เงินที่เกิดจากดอก ผล ของมูลนิธิฯ อีกทั้งเมื่อเป็นมูลนิธิฯ จะมีระเบียบและข้อกฎหมายเข้ามาควบคุมตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่าย และงบดุล ที่ต้องตรวจสอบทุกปีตามวาระ ซึ่งก็จะทำให้เกิดความโปร่งใส โดยเรื่องการขอจดแจ้งจัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกบุคคลที่มาจากทุกฝ่ายให้เป็นกรรมการและได้ทำข้อบังคับของมูลนิธิฯ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงส่งเรื่องไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งถ้ามีการอนุมัติให้จัดตั้งมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ก็จะได้นำเงินส่วนใหญ่ไปฝากไว้ยังธนาคาร เพื่อที่จะได้ไม่ต้องแตะต้องเงินต้นที่เป็นเงินบริจาคของญาติโยม ที่เป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อที่เงินเหล่านี้จะได้อยู่ในที่ปลอดภัย ไม่มีใครมายื้อแย่งฉกชิงหรือนำไปใช้นอกลู่นอกทาง ซึ่งน่าจะเป็นทางดับทุกข์ ดับปัญหาของศึกแย่งชิงขุมทรัพย์100ล้านของวัดหลวงพ่อเงินบางคลานดังกล่าว ในส่วนของผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากที่มีข่าวการจดแจ้งจัดตั้งมูลนิธิฯของวัดหลวงพ่อเงินบางคลานรั่วไหลออกไป ก็ปรากฏว่า มีกลุ่มผู้เสียประโยชน์ที่มีความละโมบโลภมาก กำลังรวมตัวยุยงปลุกปั่นส่อเค้าว่าจะก่อหวอดเพื่อล้มไม่ให้จัดตั้งมูลนิธิเพียงเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตน ไม่สนประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งคงต้องติดตามต่อไปว่า จะมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นอีก

ข่าวทั่วไป

  • kungnp
  • 19 ก.ย. 2562
  • 62

พาไปดูเบื้องหลังข้าวเม่าพอกเงินล้านวัดหาดมูลกระบือของอร่อยคู่กับงานแข่งเรือพิจิตร

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีที่อยู่ควบคู่กับวิถีชีวิตและสังคมไทยในช่วงฤดูน้ำหลากคงเป็นภาพที่คุ้นตาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวรวมถึงของกินอร่อยที่มาคู่กับงานแข่งเรือในแถบภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน นั่

อ่านต่อ...
พิจิตรมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำถุงยังชีพแจกปลอบขวัญซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วม (15 ก.ย. 2562) รองผบ.ทบ. ลงพื้นที่ดูผลงาน กอ.รมน.ปลุกแม่น้ำพิจิตรคืนชีพ ทำหน้าที่แก้มลิงหน่วงน้ำ แก้ท่วมช่วยแล้ง (15 ก.ย. 2562) พิจิตรประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภาวะฝนแล้งส่วนชาวนาเร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลช่วยเหลือนาข้าวหวังได้เก็บเกี่ยว (20 ส.ค. 2562) พิจิตรคนจนครึ่งหมื่นแห่รับข้าวสารของแจกกันเนืองแน่นงานเทกระจาด (9 ส.ค. 2562) แบบนี้ต้องปรบมือให้ ! พิจิตร3สส.พลังประชารัฐผลักดันงบ300ล้านลงท้องถิ่นสร้างถนนพาราเคพซีล (3 ส.ค. 2562) เจาะปมร้อน!ขุมทรัพย์100ล้านหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเตรียมจดมูลนิธิฯห้ามแตะต้องเงินต้นใช้ได้เพียงเงินดอกผลเท่านั้น (28 ก.ค. 2562) ผู้ว่าฯพิจิตรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่กรมชลประทานผันน้ำช่วยนาข้าวของกลุ่มผู้ใช้น้ำจากแม่น้ำปิง (25 ก.ค. 2562) ผู้ว่าฯพิจิตรชี้แจงฝนทิ้งช่วงน้ำเหนือเขื่อนจ่อจุดวิกฤตประกาศพร้อมทำทุกวิถีทางช่วยเกษตรกร (24 ก.ค. 2562) พิจิตรชาวนาสุดปลื้มกรมชลประทานผันน้ำจากแม่น้ำปิงส่งมาช่วยนาข้าวนับหมื่นไร่รอดพ้นวิกฤต (24 ก.ค. 2562) พิจิตรภัยแล้งคุกคามหนักชาวนาเกือบ200คนยกพวกขอน้ำจากแม่น้ำปิงให้ส่งมาช่วยนาข้าวเกือบหมื่นไร่ (21 ก.ค. 2562)