ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ราคารับซื้อข้าวหอมมะลิเมืองชาละวัน

ชาวนาเมืองชาละวันเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิส่งขายโรงสีเปิดราคารับซื้อข้าวแห้ง10,800บาท / ตัน ข้าวเกี่ยวสดความชื้นไม่เกิน 25% รับซื้อ 9,180 บาท /ตัน ปริมาณผลผลิตเจอผลกระทบฝนทิ้งช่วง-ภัยแล้ง ส่งผลปริมาณข้าวลดลง ส่วนเถ้าแก่โรงสีชี้ราคาข้าวปีนี้ตกต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 2 พันบาท / ตัน วอนรัฐช่วยด้านสินเชื่อและดอกเบี้ยเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการรับซื้อข้าวจากชาวนา วันที่ 12 พ.ย. 2563 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และ นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อผลผลิตที่สำคัญทางด้านการเกษตรของจังหวัดพิจิตร ที่มีผลผลิตข้าวเป็นสินค้าสำคัญ โดยได้เดินทางไปที่โรงสีร่วมเจริญ2 ไร้ซ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดยได้รับการต้อนรับจาก นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย , นางมิ่งขวัญ พุกเปี่ยม “เจ๊หนิง” ประธานชมรมโรงสีข้าว จ.พิจิตร ซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลินอกพื้นที่นำมาขายให้กับโรงสีแต่ยังมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากเป็นต้นฤดูกาล โดยในวันนี้โรงสีเปิดราคารับซื้อข้าวหอมมะลิ105 นอกพื้นที่ราคาข้าวแห้งความชื้น 15% รับซื้อ 10,800 บาท/ตัน , ราคาข้าวเกี่ยวสดความชื้นไม่เกิน 25% รับซื้อ 9,180 บาท

โดย นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาข้าว ว่า ราคารับซื้อข้าวหอมมะลิปีนี้ราคาต่ำกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเกือบ 2พันบาท / ตัน แต่ก็ถือว่าราคารับซื้อข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรให้ราคาสูงกว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือ ส่วนปริมาณผลผลิตปีนี้ลดลงนิดหน่อย แต่มีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนคำถามที่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา และ ภายในประเทศไทย จะส่งผลต่อราคารับซื้อหรือขายข้าวหรือไม่นั้น ? นายบรรจง อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ยืนยันว่าช่วงนี้ไม่มีผลกระทบ แต่อยากเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเรื่องไฟแนนซ์ หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธุรกิจเพื่อใช้รับซื้อข้าวจากชาวนา ว่า อยากให้รัฐบาลเพิ่มความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดสภาพคล่องกับนักธุรกิจค้าข้าว เพราะการดำเนินการของโรงสีก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในส่วนของชาวนา นางเจริญ โตดำ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ 9 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งนำผลผลิตมาขายให้กับโรงสี กล่าวว่า ตนเองเช่านาทำนาปลูกข้าวหอมมะลิ 48 ไร่ วันนี้เก็บเกี่ยว 30 ไร่ ได้ผลผลิต 18 ตัน ขายได้เงินสด 106,724 บาท ซึ่งเป็นข้าวเกี่ยวสด กล่าวว่า ปีนี้นาข้าวประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง แต่โชคดีนาที่ตนเองเช่าอยู่มีบ่อน้ำ 7 ไร่ จึงได้ลงทุนค่าน้ำมันเกือบ 2 หมื่นบาท สูบน้ำเข้านาจึงได้ผลผลิต ซึ่งก็พอใจกับราคาที่ได้รับแต่ก็ตั้งความหวังรอเงินชดเชยจากกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล เช่นเดียวกับ นายสุมิตรา กานกล้า อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 119 หมู่ 1 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ทำนา 10 ไร่ ได้ข้าว 260 ถัง ขายได้เงินแค่เพียง 24,722 บาท ก็โอดครวญว่าปีนี้ทำนาขาดทุนย่อยยับ สาเหตุเกิดจากภัยแล้งฝนทิ้งช่วง แต่ก็ยังมีความหวังเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่มีโครงการช่วยเหลือชาวนาตามที่ประกาศดังกล่าว

นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดพิจิตร ให้ข้อมูลเพิ่มถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 รอบที่ 1 ว่า ชาวนาพิจิตรที่ปลูกข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน จะได้ส่วนต่างตันละ 2,137.45 บาท ยอดเงินส่วนต่างสูงสุดที่จะได้รับ คือ 34,199.20 บาท ส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลือกเจ้าครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน จะได้ส่วนต่างตันละ 1,222.36 บาท ยอดเงินส่วนต่างสูงสุดที่จะได้รับ คือ 36,670.80 บาท ฯลฯ โดยเงินที่จะได้รับโอนเข้าบัญชีเกษตรกรเป็นไปโดยอัตโนมัติตามที่ได้ลงทะเบียนปลูกข้าวและกำหนดวันเก็บเกี่ยวไว้กับสำนักงานเกษตรที่มีภูมิลำเนาอยู่ ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้นขอให้พี่น้องชาวนาพิจิตรเชื่อใจและมั่นใจในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ในการดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64

ข่าวทั่วไป

  • nppct
  • 12 พ.ย. 2563
  • 182

ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ราคารับซื้อข้าวหอมมะลิเมืองชาละวัน

ชาวนาเมืองชาละวันเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิส่งขายโรงสีเปิดราคารับซื้อข้าวแห้ง10,800บาท / ตัน ข้าวเกี่ยวสดความชื้นไม่เกิน 25% รับซื้อ 9,180 บาท /ตัน ปริมาณผลผลิตเจอผลกระทบฝนทิ้งช่วง-ภัยแล้ง ส่งผลปริมาณ

อ่านต่อ...
ยังวุ่นไม่เลิกไวยาวัจกรวัดหลวงพ่อเงินบางคลานขึ้นโรงพักแจ้งความตรวจสอบบัญชีพบเงินวัดหายไป113 ล้าน (1 พ.ค. 2563) หลังจากนี้ต้องพึ่งตนเองแล้วนะ!โรงทานวัดท่าหลวงพิจิตรจบภารกิจแจกอาหารคนยากจนประกาศปิดโรงทาน 30 เม.ย.63 (27 เม.ย. 2563) ผู้ว่าฯ สส.พปชร.พิจิตรร่วมกับมูลนิธิแก้วคุ้มครองแจกข้าวสารให้ผู้ประสบวิกฤตโควิด19 (24 เม.ย. 2563) สภาเกษตรกรพิจิตรเร่งหาตลาดช่วยผู้ปลูกเมล่อนผลผลิตราคาตกต่ำขายไม่ออกเหตุวิกฤตโควิด19 (23 เม.ย. 2563) สุรชาติ สส.พปชร.ร่วมมือกับอสม.ต้านโควิดยืนยันชาวบ้านมีหน้ากากอนามัยสวมใส่ครบ100% (22 เม.ย. 2563) น่ายกย่องครอบครัวภัทรประสิทธิ์ซื้อไข่ไก่120,000ฟองแจกคนพิการคนแก่คนจน ที่ได้รับผลกระทบโควิด19 (20 เม.ย. 2563) เหมืองทองอัคราฯปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัยสู้ภัยโควิด19 (17 เม.ย. 2563) ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือสส.พปชร.เดินตลาดนัดรับฟังปัญหาเศรษฐกิจสู้โควิด19 (15 เม.ย. 2563) พรชัยสส.พปชร.พิจิตรเขต1ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดสกัดเข้มไวรัสโควิด (14 เม.ย. 2563) พิจิตรปิดหมู่บ้านใช้มาตรการเข้มผวาโควิด19ปิดถนนคัดกรองคนอำเภอชุมแสงเข้าออกบางมูลนาก (11 เม.ย. 2563)