ป.ป.ท.จับมือ กอ.รมน.ลุยตรวจชลประทานใช้งบ231ล้านสร้างปตร.วังจิกล่าช้าเกินเหตุ

ชาวบ้านลุ่มน้ำยมเมืองชาละวันร้องทุกข์ไม่มีน้ำทำนาปรัง เหตุ กรมชลประทานใช้งบ 231 ล้านบาทเศษ สร้างประตูระบายน้ำบ้านวังจิก ป้ายประกาศสัญญาระบุเริ่ม 15 พ.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ย. 62 รวม 900 วัน ถึงวันนี้ 1,490 วัน แล้ว มองเห็นงานไม่คืบหน้าร้องทุกข์ ป.ป.ท.และ กอ.รมน. ตรวจสอบค้นหาความจริงพบสารพัดปัญหาเป็นเหตุทำให้การก่อสร้างล่าช้า ไม่พบการทุจริตจึงสั่งเร่งงานก่อสร้างเน้นย้ำทำประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเล่าความจริงให้ชาวบ้านเจ้าของเงินภาษีรับทราบทุกขั้นตอน วันที่ 14 ธ.ค. 63 นายทองสุข ณ พล ผอ.ป.ป.ท.เขต 6 และ พลโท อรทัย บุญสุขจิตเสรี รองจเร กอ.รมน. และคณะได้ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูล เนื่องจากมีราษฎรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำยมของ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ได้ร้องทุกข์ว่า ได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งไม่มีน้ำทำนา โดยส่วนหนึ่งสาเหตุน่าจะเกิดจากการก่อสร้าง ปตร. ฝายบ้านวังจิก ที่ดำเนินการโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ที่ใช้งบประมาณ 231 ล้านบาทเศษ ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำยม โดยป้ายประกาศระบุว่า สัญญาเริ่ม 15 พ.ย. 2559 สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค. 2562 รวมอายุสัญญา 900 วัน แต่นับจากวันเริ่มสัญญาจนถึงวันนี้ 1,490 วันแล้ว สภาพหน้างานที่มองเห็นการก่อสร้างไปไม่ถึงไหนงานไม่คืบหน้าทำให้ชาวนาลุ่มน้ำยมขาดโอกาส ขาดรายได้ เนื่องจากไม่มีน้ำทำนา

ล่าสุด นายทองสุข ณ พล ผอ.ป.ป.ท.เขต 6 และ พลโท อรทัย บุญสุขจิตเสรี รองจเร กอ.รมน. และคณะ จึงร่วมกันลงพื้นที่และขอเชิญให้ นายเสกโสม เสริมศรี ผอ.สนง.งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และช่างผู้ควบคุมงานรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงถึงเหตุที่การทำงานล่าช้า ซึ่งก็ได้รับคำชี้แจงและยอมรับว่าการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดจริงๆ และได้นำเรียนในที่ประชุมว่า ปัญหาเกิดจาก 1. ที่ดินที่จะใช้เป็นพื้นที่ดำเนินการจำนวน 33 แปลง เนื้อที่ประมาณ 139 ไร่เศษ เป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ์จำนวน 18 แปลง , ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 14 แปลง ที่ดินในส่วนลำน้ำยม 1 แปลง ที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่าต่างคนต่างมีปัญหาจึงทำให้ไม่สามารถส่งพื้นที่การก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างได้จึงต้องอาศัยกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาเวนคืนและต้องใช้เวลาประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2. ในระยะสัญญาช่วงระหว่างการก่อสร้างเดือน ก.ค. 2560 ก็เกิดพายุฤดูร้อน “ตาลัส” และ พายุโซนร้อน “เซินกา” ทำให้น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างงานจึงต้องสะดุดหยุดลง ซึ่งกว่าจะแก้ไขปัญหา แก้ไขสัญญา เพื่อการขยายเวลาให้ถูกต้องตามระเบียบราชการจึงทำให้เป็นเหตุงานล่าช้ามาจนถึงวันนี้ ซึ่งผู้รับจ้างได้เร่งทำงานมีผลงานคืบหน้าแล้ว 40.22 % จึงคาดว่าภายในช่วงก่อนฤดูน้ำหลากปี 2565 งานน่าจะแล้วเสร็จอย่างแน่นอน ซึ่งถ้ามีประตูระบายน้ำบ้านวังจิกที่เป็นอาคารบังคับน้ำจะสามารถทดน้ำในแม่น้ำยม 4.1 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไปทางด้านเหนือจนถึงตำบลรังนก อ.สามง่าม ระยะทาง 28 กม.ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรลุ่มน้ำยมได้รับประโยชน์ประมาณ 37,397 ไร่ รวมถึงจะช่วยทำให้เกิดน้ำซึม น้ำซับ และน้ำใต้ดิน ทำให้การสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลไปทำนาปี-นาปรัง ได้ดีขึ้นอีกด้วย

ซึ่งผลจากการตรวจเอกสารและฟังคำชี้แจงจาก นายเสกโสม เสริมศรี ผอ.สนง.งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 แล้ว นายทองสุข ณ พล ผอ.ป.ป.ท.เขต 6 และ พลโท อรทัย บุญสุขจิตเสรี รองจเร กอ.รมน. และคณะ ได้สรุปว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวไม่พบการทุจริต แต่พบว่าการก่อสร้างล่าช้า ซึ่งก็เป็นเหตุสุดวิสัย โดยขณะนี้กรมชลประทานได้แก้ไขไปได้ระดับหนึ่งแล้ว จึงคาดว่างานจะคืบหน้าต่อไป ซึ่ง พลโท อรทัย บุญสุขจิตเสรี รองจเร กอ.รมน. ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า หากติดปัญหาเรื่องใดให้ประสานกับ พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่พื้นที่จะได้ยิงปัญหาตรงไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการบูรณาการการทำงานต่อไป รวมถึงอยากฝากให้ สนง.งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า-ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น ต้องรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านให้ได้รู้ ได้ทราบ เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้รู้เท่ากัน คิดร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ำยมให้หมดไปตามนโยบายของรัฐบาล

การเมือง

  • nppct
  • 8 ส.ค. 2564
  • 236

นราพัฒน์ แก้วทอง ผช.รัฐมนตรีเกษตรฯมอบเตียงสนามหนุน ว.เทคนิคพิจิตร ตั้งศูนย์พักคอย เพื่อนศ.อาชีวะ

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รมต.เกษตรฯ มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ แทนจำรัส เลขาฯ ส่วนตัว นำเตียงสนามจำนวน 30 ชุด ไปมอบให้กับ ดร.ชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพิจ

อ่านต่อ...
ส.ส.สุรชาติ พปชร.พิจิตรผลักดันสร้างโรงพยาบาลสนามบึงนาราง (2 ส.ค. 2564) ส.ส.สุรชาติจับมือรอง ผบ.มทบ.36เป็นตัวแทนธรรมนัสมอบสิ่งของให้ รพ.สนามในพิจิตร (22 ก.ค. 2564) แม่น้ำยมพิจิตรรอดพ้นวิกฤตกรมชลประทานส่งน้ำช่วยชาวนาแล้ว (21 ก.ค. 2564) ส.ส.พิจิตรไม่ปลื้มเพิงพักผู้ป่วยโควิดเหมือนแคมป์คนงาน วัดใจผู้ว่าฯอัพเกรดเป็นรพ.สนาม (11 ก.ค. 2564) ผู้ว่าฯอนุมัติอบจ.พิจิตรสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม1หมื่นโดสงบ10 ล้าน (21 มิ.ย. 2564) ส.ส.พปชร.พิจิตรรับอาสาช่วยชาวนา94ครอบครัวร้องทุกข์ขอเอกสารสิทธิ์บนที่ดินทำกิน (14 มิ.ย. 2564) นายกอบจ.พิจิตร ปล่อยพันธุ์ปลาเยียวยาโควิดเลี้ยงให้โตแล้วค่อยจับกินเป็นอาหาร (10 มิ.ย. 2564) เหตุฝนทิ้งช่วง 2 ส.ส.พปชร.พิจิตร-นครสวรรค์พาชาวนาวอน ชป.ขอโควต้าน้ำแต่ให้รอไปก่อนอ้างเหตุต้องส่งน้ำช่วยลพบุรีทำน้ำประปา (4 มิ.ย. 2564) พิจิตรม็อบเครือข่ายกองทุนฟื้นฟูขอปลดหนี้เดินทางไปชุมนุมหน้ากระทรวงการคลัง (22 ก.พ. 2564) เหมืองทองอัคราเปิดบ้านให้ลูกเสือเนตรนารีพิสูจน์ความจริง พร้อมเล่าเรื่องการเจรจากับรัฐบาล (20 ก.พ. 2564)