ป.ป.ท.จับมือ กอ.รมน.ลุยตรวจชลประทานใช้งบ231ล้านสร้างปตร.วังจิกล่าช้าเกินเหตุ

ชาวบ้านลุ่มน้ำยมเมืองชาละวันร้องทุกข์ไม่มีน้ำทำนาปรัง เหตุ กรมชลประทานใช้งบ 231 ล้านบาทเศษ สร้างประตูระบายน้ำบ้านวังจิก ป้ายประกาศสัญญาระบุเริ่ม 15 พ.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ย. 62 รวม 900 วัน ถึงวันนี้ 1,490 วัน แล้ว มองเห็นงานไม่คืบหน้าร้องทุกข์ ป.ป.ท.และ กอ.รมน. ตรวจสอบค้นหาความจริงพบสารพัดปัญหาเป็นเหตุทำให้การก่อสร้างล่าช้า ไม่พบการทุจริตจึงสั่งเร่งงานก่อสร้างเน้นย้ำทำประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเล่าความจริงให้ชาวบ้านเจ้าของเงินภาษีรับทราบทุกขั้นตอน วันที่ 14 ธ.ค. 63 นายทองสุข ณ พล ผอ.ป.ป.ท.เขต 6 และ พลโท อรทัย บุญสุขจิตเสรี รองจเร กอ.รมน. และคณะได้ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูล เนื่องจากมีราษฎรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำยมของ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ได้ร้องทุกข์ว่า ได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งไม่มีน้ำทำนา โดยส่วนหนึ่งสาเหตุน่าจะเกิดจากการก่อสร้าง ปตร. ฝายบ้านวังจิก ที่ดำเนินการโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ที่ใช้งบประมาณ 231 ล้านบาทเศษ ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำยม โดยป้ายประกาศระบุว่า สัญญาเริ่ม 15 พ.ย. 2559 สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค. 2562 รวมอายุสัญญา 900 วัน แต่นับจากวันเริ่มสัญญาจนถึงวันนี้ 1,490 วันแล้ว สภาพหน้างานที่มองเห็นการก่อสร้างไปไม่ถึงไหนงานไม่คืบหน้าทำให้ชาวนาลุ่มน้ำยมขาดโอกาส ขาดรายได้ เนื่องจากไม่มีน้ำทำนา

ล่าสุด นายทองสุข ณ พล ผอ.ป.ป.ท.เขต 6 และ พลโท อรทัย บุญสุขจิตเสรี รองจเร กอ.รมน. และคณะ จึงร่วมกันลงพื้นที่และขอเชิญให้ นายเสกโสม เสริมศรี ผอ.สนง.งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และช่างผู้ควบคุมงานรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงถึงเหตุที่การทำงานล่าช้า ซึ่งก็ได้รับคำชี้แจงและยอมรับว่าการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดจริงๆ และได้นำเรียนในที่ประชุมว่า ปัญหาเกิดจาก 1. ที่ดินที่จะใช้เป็นพื้นที่ดำเนินการจำนวน 33 แปลง เนื้อที่ประมาณ 139 ไร่เศษ เป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ์จำนวน 18 แปลง , ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 14 แปลง ที่ดินในส่วนลำน้ำยม 1 แปลง ที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่าต่างคนต่างมีปัญหาจึงทำให้ไม่สามารถส่งพื้นที่การก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างได้จึงต้องอาศัยกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาเวนคืนและต้องใช้เวลาประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2. ในระยะสัญญาช่วงระหว่างการก่อสร้างเดือน ก.ค. 2560 ก็เกิดพายุฤดูร้อน “ตาลัส” และ พายุโซนร้อน “เซินกา” ทำให้น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างงานจึงต้องสะดุดหยุดลง ซึ่งกว่าจะแก้ไขปัญหา แก้ไขสัญญา เพื่อการขยายเวลาให้ถูกต้องตามระเบียบราชการจึงทำให้เป็นเหตุงานล่าช้ามาจนถึงวันนี้ ซึ่งผู้รับจ้างได้เร่งทำงานมีผลงานคืบหน้าแล้ว 40.22 % จึงคาดว่าภายในช่วงก่อนฤดูน้ำหลากปี 2565 งานน่าจะแล้วเสร็จอย่างแน่นอน ซึ่งถ้ามีประตูระบายน้ำบ้านวังจิกที่เป็นอาคารบังคับน้ำจะสามารถทดน้ำในแม่น้ำยม 4.1 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไปทางด้านเหนือจนถึงตำบลรังนก อ.สามง่าม ระยะทาง 28 กม.ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรลุ่มน้ำยมได้รับประโยชน์ประมาณ 37,397 ไร่ รวมถึงจะช่วยทำให้เกิดน้ำซึม น้ำซับ และน้ำใต้ดิน ทำให้การสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลไปทำนาปี-นาปรัง ได้ดีขึ้นอีกด้วย

ซึ่งผลจากการตรวจเอกสารและฟังคำชี้แจงจาก นายเสกโสม เสริมศรี ผอ.สนง.งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 แล้ว นายทองสุข ณ พล ผอ.ป.ป.ท.เขต 6 และ พลโท อรทัย บุญสุขจิตเสรี รองจเร กอ.รมน. และคณะ ได้สรุปว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวไม่พบการทุจริต แต่พบว่าการก่อสร้างล่าช้า ซึ่งก็เป็นเหตุสุดวิสัย โดยขณะนี้กรมชลประทานได้แก้ไขไปได้ระดับหนึ่งแล้ว จึงคาดว่างานจะคืบหน้าต่อไป ซึ่ง พลโท อรทัย บุญสุขจิตเสรี รองจเร กอ.รมน. ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า หากติดปัญหาเรื่องใดให้ประสานกับ พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่พื้นที่จะได้ยิงปัญหาตรงไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการบูรณาการการทำงานต่อไป รวมถึงอยากฝากให้ สนง.งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า-ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น ต้องรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านให้ได้รู้ ได้ทราบ เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้รู้เท่ากัน คิดร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ำยมให้หมดไปตามนโยบายของรัฐบาล

การเมือง

  • nppct
  • 30 ธ.ค. 2565
  • 64

นราพัฒน์ ผช.รมว.เกษตรพร้อมแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำพื้นที่3อำเภอพิจิตร

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ที่ห้องประชุม อบต.หนองพระ อ.วังทรายพ

อ่านต่อ...
ส.ส.สุรชาติจับมือรอง ผบ.มทบ.36เป็นตัวแทนธรรมนัสมอบสิ่งของให้ รพ.สนามในพิจิตร (22 ก.ค. 2564) แม่น้ำยมพิจิตรรอดพ้นวิกฤตกรมชลประทานส่งน้ำช่วยชาวนาแล้ว (21 ก.ค. 2564) ส.ส.พิจิตรไม่ปลื้มเพิงพักผู้ป่วยโควิดเหมือนแคมป์คนงาน วัดใจผู้ว่าฯอัพเกรดเป็นรพ.สนาม (11 ก.ค. 2564) ผู้ว่าฯอนุมัติอบจ.พิจิตรสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม1หมื่นโดสงบ10 ล้าน (21 มิ.ย. 2564) ส.ส.พปชร.พิจิตรรับอาสาช่วยชาวนา94ครอบครัวร้องทุกข์ขอเอกสารสิทธิ์บนที่ดินทำกิน (14 มิ.ย. 2564) นายกอบจ.พิจิตร ปล่อยพันธุ์ปลาเยียวยาโควิดเลี้ยงให้โตแล้วค่อยจับกินเป็นอาหาร (10 มิ.ย. 2564) เหตุฝนทิ้งช่วง 2 ส.ส.พปชร.พิจิตร-นครสวรรค์พาชาวนาวอน ชป.ขอโควต้าน้ำแต่ให้รอไปก่อนอ้างเหตุต้องส่งน้ำช่วยลพบุรีทำน้ำประปา (4 มิ.ย. 2564) พิจิตรม็อบเครือข่ายกองทุนฟื้นฟูขอปลดหนี้เดินทางไปชุมนุมหน้ากระทรวงการคลัง (22 ก.พ. 2564) เหมืองทองอัคราเปิดบ้านให้ลูกเสือเนตรนารีพิสูจน์ความจริง พร้อมเล่าเรื่องการเจรจากับรัฐบาล (20 ก.พ. 2564) อบจ.พิจิตรร่วมหนุนแขวงทางหลวงประชาคมจัดงบ650ล้านขยายถนนพิจิตรสากเหล็ก (20 ก.พ. 2564)