• knspct
  • 26 ส.ค. 2559
  • 160

พิจิตรวัยโจ๋อาชีวะเกษตรลงแขกปลูกข้าวฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมสร้างความสามัคคีมีน้ำใจ

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการทำกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาปลูกข้าว ซึ่งจัดขึ้นที่แปลงนาในวิทยาลัยเกษตรพิจิตร โดยมีนักศึกษาอาชีวะเกษตรจำนวนเกือบ 400 คน ที่มาร่วมกันทำพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้แม่โพสพ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยดูแลปกป้องต้นข้าว เริ่มพิธีโดยพราหมณ์ อ่านโองการอัญเชิญเทวดาให้มาปกป้องต้นข้าวให้รอดพ้นจากแมลง นก หนู นา ต่อจากนั้นก็มีขบวนกลองยาวแห่ต้นกล้ามาเพื่อลงแขกดำนาปลูกข้าว ซึ่งนักศึกษาอาชีวะเกษตรที่ล้วนเป็นวัยรุ่นต่างสนุกสนานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยกันลงแขกดำนาปลูกข้าวในแปลงนาของวิทยาลัยจำนวน 32 ไร่เพื่อจะได้นำผลผลิต ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิไปแปรรูปเป็นข้าวสาร เข้าโรงครัวของวิทยาลัยที่มีการทำอาหารเลี้ยงนักศึกษาที่เรียนและพักอยู่ในหอพัก ให้กินฟรี 3 มื้อ ซึ่งถ้ามีส่วนเหลือก็จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกในปีหน้า และ ถ้ายังมีเหลือก็จะได้นำไปขายเพื่อนำเงินมาพัฒนาการศึกษาต่อไป

Tags :

ท่องเที่ยวและประเพณี

  • kungnp
  • 1 มิ.ย. 2561
  • 72

บึงสีไฟวิกฤตน้ำเน่าประชารัฐรวมใจช่วยกันกอบกู้ด้วยการโยนอีเอ็มบอลก้อนจุลินทรีย์จาวปลวกปรับสภาพน้ำ

วันที่ 31 พ.ค. 2561 นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร, นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผอ.โครงการชลประทานพิจิตร และประชาชนกลุ่มรักบึงสีไฟไ

อ่านต่อ...