ลิงค์โฆษณา
ลิงค์โฆษณา
ลิงค์โฆษณา
  • kungnp
  • 26 ก.ย. 2562
  • 2470

วินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร มีข่าวดีมาบอก!มหาวิทยาลัยนเรศวรยืนยันมีงบนับร้อยล้านหนุนสร้างศูนย์วิจัยฯที่ทับคล้อ

ประชุมได้ข้อยุติแล้วว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรมีโครงการและบุคลากรพร้อมเงินงบประมาณนับร้อยล้านบาทหนุนช่วยสร้างศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหนุมเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว BCG ที่มีงบฯ 4 ก้อนใหญ่ จากรัฐบาลมากถึง 2596 ล้านบาท แต่มีเงื่อนไขจังหวัดพิจิตรและสภาวิทยาลัยชุมชน รวมถึงวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ ต้องเร่งทำแผนงานและการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ขีดเส้นตายนับถอยหลัง 60 วัน จากวันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 62 ต้องทำให้แล้วเสร็จเพื่อเข้าแผนงานกลุ่มยุทธศาสตร์ ซึ่งจะทำให้ได้งบประมาณในการดำเนินการปี 2564 วันที่ 26 ก.ย. 62 นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร , ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ , นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร , นายสถิตย์ มีลาภ ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอทับคล้อ , นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ , นายเดชา มีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ , นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผอ.วิทยาลัยชุมชนพิจิตร นายธนะสิทธิ์ ศรีคำภา ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนง.จังหวัดพิจิตร , ดร.ไพศาล นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร , นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผอ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน , นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหลายท่าน ได้จัดการประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมของวิทยาลัยชุมชนทับคล้อถึงเรื่อง ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร - จังหวัดพิจิตร - วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รวมถึงภาคประชาชนที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยนเรศวรมาจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหนุมเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีการประสานงานและพูดคุยกัน มาเป็นเวลายาวนานกว่า 5- 6 ปี แล้วก็ว่าได้ แต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปหรือดำเนินการเสียที ทั้งนี้ติดขัดด้วยงบประมาณและระเบียบของทางราชการในการขอใช้ที่ดินจำนวน 150 ไร่ ภายในวิทยาลัยชุมชนทับคล้อ ล่าสุดวันนี้คณะทำงานได้พูดคุยได้ข้อสรุปแล้วว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรมีงบประมาณนับร้อยล้านบาท พร้อมที่จะสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานบริการ งานวิจัย งานด้านการศึกษา งานด้านการฝึกอบรม รวมถึงต่อยอดให้วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยการจัดการศึกษาทับคล้อ เป็นสถาบันการศึกษาสูงขึ้นไปถึงขั่นระดับปริญญาตรี โท เอก อีกทั้งมองศักยภาพว่าอาจจะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุและอื่นๆอีกหลายโครงการ ซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะก่อให้เกิดการจ้างงาน จ้างคน มีสถานศึกษาเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพิจิตร แต่โครงการแรกที่จะทำคือการสร้าง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหนุมเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งต้องใช้พื้นที่ 150 ไร่ โดยสรุป คือประมาณ 60 วันนับจากวันนี้ จังหวัดพิจิตร – สภาวิทยาลัยชุมชน – วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะต้องดำเนินการเรื่องเอกสาร การอนุญาตให้ใช้ที่ดินต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อนำไปเข้าแผนกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงบประมาณที่จะอนุมัติงบฯ ให้ดำเนินการได้ภายในปี 2564 ดังนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าชาวอำเภอทับคล้อจะได้โครงการดังกล่าวตามที่ตั้งใจหวังไว้หรือไม่ ?

อื่นๆ

  • kungnp
  • 26 ก.ย. 2562
  • 2470

วินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร มีข่าวดีมาบอก!มหาวิทยาลัยนเรศวรยืนยันมีงบนับร้อยล้านหนุนสร้างศูนย์วิจัยฯที่ทับคล้อ

ประชุมได้ข้อยุติแล้วว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรมีโครงการและบุคลากรพร้อมเงินงบประมาณนับร้อยล้านบาทหนุนช่วยสร้างศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหนุมเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว BCG ที่มีง

อ่านต่อ...
เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนำสิ่งของแจกจ่ายสงเคราะห์ช่วยเด็กนักเรียนและครอบครัวที่มีฐานะยากจนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่ (14 ส.ค. 2561) ชาวพิจิตรรวมใจร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา9วัดบูชาพระคุณแม่เนื่องในวันแม่ 12 สิงหา (14 ส.ค. 2561) พิจิตรเกษตรกรปลูกดอกมะลิร้อยพวงมาลัยขายรายได้พุ่งกระฉูด (14 ส.ค. 2561) พิจิตรชลประทานเตือนชาวนาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมลุ่มน้ำยมเมืองชาละวันขอให้เร่งเกี่ยวข้าวคาดหลังจากกลางเดือนสิงหาน้ำเหนือมาแน่ (14 ส.ค. 2561) พิจิตรเกษตรกรหัวก้าวหน้าบอกลาการทำนาใช้พื้นที่2ไร่ปลูกเมล่อนยืนยันทุก20วันมีรายได้1แสนบาท (14 ส.ค. 2561) พิจิตรเกษตรกรตัดสินใจเลิกทำนาใช้พื้นที่7ไร่ปลูกอินทผลัมใช้เวลา2ปีเศษแทบไม่น่าเชื่อมีผู้สั่งจองขอซื้อผลผลิตมั่นใจรายได้เป็นล้านชัวร์ (6 ก.ค. 2561) พิจิตรพายุฝนถล่มอำเภอสากเหล็กเสาไฟฟ้าหักโค่น 18 ต้น (27 มิ.ย. 2561) (21 พ.ค. 2561) พิจิตรลูกสาวชาวสวนจบปริญญาตรีหันหลังให้มนุษย์เงินเดือนมุ่งหน้ากลับบ้านเกิดนำความรู้ช่วยพ่อแม่แก้วิกฤตราคาผลผลิตตกต่ำ (13 พ.ค. 2561)