ลิงค์โฆษณา
ลิงค์โฆษณา
ลิงค์โฆษณา
  • nppct
  • 28 ต.ค. 2563
  • 15

กอ.รมน.พิจิตร เข้านมัสการเจ้าคณะจังหวัดแจงภารกิจการพัฒนาร่วมกับคณะสงฆ์

วันที่ 28 ต.ค. 2563 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร ได้เข้ากราบนมัสการ พระราชสิทธิเวธี, รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

ในการนี้รักษาการเจ้าอาวาส ได้นำไปดูพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร (มจร.) และแผนการพัฒนาพื้นที่แนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล” ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร ซึ่ง พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผยถึง 4 ภารกิจหลักที่จะดำเนินการพัฒนาจังหวัดพิจิตร โดยจะขอร่วมสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจที่ใช้เป็นหลักธรรมในการทำคุณงามความดี เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว เพื่อประเทศชาติ

โดยได้กล่าวถึง 4 ภารกิจ คือ 1. การบริหารจัดการน้ำ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. กอ.รมน.พิจิตร จะเดินหน้าสานต่อการพัฒนาแม่น้ำพิจิตรเพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำเพื่อทำการเกษตร ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3.ส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารชุมชน ( เกษตรทฤษฎีใหม่ ) รวมถึงส่งเสริมให้ชาวนา ชาวสวน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 4.กอ.รมน.พิจิตร จะสนับสนุนการพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม – ภัยแล้ง ในพื้นที่ ที่อยู่โดยรอบบึงสีไฟอีกด้วย

อื่นๆ

  • nppct
  • 28 ต.ค. 2563
  • 15

กอ.รมน.พิจิตร เข้านมัสการเจ้าคณะจังหวัดแจงภารกิจการพัฒนาร่วมกับคณะสงฆ์

วันที่ 28 ต.ค. 2563 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร ได้เข้ากราบนมัสการ พระราชสิทธิเวธี, รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ...
ชาวนาพิจิตรเร่งเกี่ยวข้าวหอมมะลิ105ในขณะที่สหกรณ์-ท่าข้าวแข่งขันแย่งซื้อกันอย่างคึกคัก (6 พ.ย. 2561) กอ.รมน.ลุยตรวจโรงสีปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำพิจิตรทำลายสิ่งแวดล้อมจ่อใช้ม.157ผู้เกี่ยวข้องมีอำนาจหน้าที่แต่ละเว้น (18 ต.ค. 2561) พิจิตรเปิดปมเงิน 100 ล้านเงินบริจาคและจำหน่ายวัตถุมงคลวัดหลวงพ่อเงินบางคลานคาดยังมีอีกเพียบที่ต้องตรวจสอบให้กระจ่าง (28 ก.ย. 2561) พิจิตรเจ้าอาวาสถูกกล่าวหามั่วสีกาชาวบ้านขับไล่สุดท้ายยอมลาออกจากเจ้าอาวาสหลังออกพรรษาขอย้ายวัด (24 ก.ย. 2561) พิจิตรชาวบ้านรวมตัวขับไล่เจ้าอาวาสกล่าวหาพาสีกามานอนในกุฏิแถมมีปืนลูกซองยาวหลวงพ่อแอ่นอกรับว่าเป็นเรื่องจริงสีกาเป็นลูกบุญธรรมส่วนปืนลูกซองมีมาตั้งแต่เป็นฆราวาส (24 ก.ย. 2561) พิจิตรโอ้อนาถโรงเรียนเล็กในชนบทขาดแคลนครูชาวบ้านเตรียมทอดผ้าป่าสามัคคีหาเงินช่วยเหลือจ้างครูช่วยสอนเด็กในโรงเรียนของรัฐบาล (10 ก.ย. 2561) พิจิตรชาวบ้านรวมกลุ่มลดพื้นที่การทำนาหันปลูกพืชผักนานาชนิดมีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันถึงแม้ช่วงนี้ราคาผลผลิตตกต่ำก็เป็นไปตามฤดูกาล (14 ส.ค. 2561) พิจิตรสรรพากรชี้แจงข่าวลือทำป่วนกฎหมายการเก็บภาษีชาวนาที่ปลูกข้าว (14 ส.ค. 2561) เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนำสิ่งของแจกจ่ายสงเคราะห์ช่วยเด็กนักเรียนและครอบครัวที่มีฐานะยากจนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่ (14 ส.ค. 2561) ชาวพิจิตรรวมใจร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา9วัดบูชาพระคุณแม่เนื่องในวันแม่ 12 สิงหา (14 ส.ค. 2561)